hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu denizli masaj salonu tekirdağ masaj salonu
İki boşalma arasındaki süre · Mobil Porno izle

2275 izlenme

İki boşalma arasındaki süre

Erkeğin yaşı ilerledikçe sevişmelerde boşalma sayısı azaltılmalıdır. Başka bir deyişle sevişme sayısı azaltılmamalı, aynı sayıda rokettube sevişme daha az sayıda boşalmayla sonuçlandırılmalıdır. Bir günde ya da bir haftada dilediği kadar çok sevişebilir. Ancak yaşı elliyi geçmiş olan kimse için boşalma haftada bir ya da ikiyi geçmemelidir. Sevişme sayısı ne olursa olsun bu sayı aşılmamalıdır. Porno sevişme ustaları ersuyunun korunması ve boşalmanın bir düzene konulması konusuna uzun yaşama götüren yol olarak büyük önem verirlerdi. Yedinci yüzyılda Chang Chan'ın yazmış olduğu 'Uzun Yaşamanın tikeleri' adlı kitapta birçok kuramlar irdelenmektedir. Bunlar arasında Porno hd porno sevişme ustası Liu Ching'in önerdiği boşalmanın bir düzene konmasındaki ölçüler de yer almaktadır : Baharda bir kimse üç günde bir kez boşalmayı göze alabilir. Bu sayı yazın ve sonbaharda ayda iki kezi geçmemelidir. Soğuk kış aylarındaysa o kimse ersuyunu korumalı, hiç boşalmamalıdır. Doğanın düzeni kışın Yang özünü biriktirmektir. Bu ölçüyü elden bırakmayan kimse uzun yaşar.Kış aylarındaki bir boşalma bahar aylarındaki yüz boşalmadan daha zararlıdır. Yang özünün korunması erkekteki Yang gücünü arttırır ve erkeği evrensel düzenle daha uyumlu yapar. Erkeğin Yang özünü Yin özüyle beslemesi son derece önemlidir. Bu nedenle eski çağların Pornoları her zaman daha sık sevişmenin buna karşın daha seyrek boşalmanın önemi üzerinde ısrarla duruyorlardı. Onların görüşüne göre insan ne kadar çok sevişirse Yin Yang uyumundan o kadar çok yararlanır, buna karşın ne kadar az boşalırsa bu uyumdan sağlanan yararı o kadar çok korumuş olur. 'Yeşim Odasının Gizleri' adlı kitapta İmparator Huang Ti'yle Su Nü arasında bir konuşma geçiyor : Huang Ti: Her kezinde boşalmadan, ancak çok seyrek boşalarak yapılan sevişmenin yararlar! konusunda bilgi istiyorum. Su Nü : Bir adam bir kez boşalmadan brazzers porno sevişirse bedeni güçlenir. Eğer iki kez boşalmadan sevişirse gözleri daha iyi görür, kulakları daha iyi işitir. Bunu üç kez yaparsa tüm sayrılıklardan, hastalıklardan kurtulur, bunu dört kez yaparsa ruhunda erinçlik ve dinginlik hisseder. Beş kez yaparsa kalbi ve kan dolaşım dizgesi tazelenir. Altı kezde gövdesinin bel bölümü daha güçlenir, yedi kezdeyse kaba etleri, butları, oylukları güç kazanır. Sekiz kezde derisi düzgün ve pürüzsüz olur. Dokuz kezde uzun yaşamı sağlama bağlamış olur. On kezde hemen hemen bir ölümsüz olur çıkar. Tüm eski Porno metinlerde olduğu gibi kuşkusuz bütün bu sözler abartılı şiirsel sözlerdir. Eski Çin'de hiç kimse bu söylenenlerin olduğu gibi gerçekleşeceğini düşünmüyordu. Yazar böyle abartarak duyurusunu daha iyi tanıtmaya çalışıyordu. Bu duyurunun özeti bir kimsenin boşalmayı denetleyerek ersuyunu korumasının önemi üzerine dikkat çekmekti. yi seçerse seçsin, her gün sevişmeye, hatta olanak bulursa günde iki üç kez sevişmeye çalışmalıdır, bunun olanaklarını aramalıdır. Yaşlı erkekler için sevişmenin zararlı ve tehlikeli olduğu konusundaki kocakarı masallarını unutmalıdır. Hekimi, tıb bilimi açısından akla Uygun nedenlerini de belirterek sakıncalı olduğunu söylemedikçe elinden, geldiği kadar çok seviş- melidir. Ne kadar çok sevişirse hem kendi hem yatak arkadaşı Yin ve Yang uyumundan o kadar çok yararlanmış olacaktır. 8. Kişiden kişiye değişen özellikler İki boşalma arasında sex izle ne kadar aralık olması konusunda herkese uygun düşecek bir öneride bulunmak olanaksızdır. Boy bos, güç ve dayanıklılık kişiden kişiye değişir. Oysa bütün bunlar iki boşalma arasındaki uygun aralığın saptanmasında önemli etkenlerdir. Gene de herkesin kendisine uyacak aralığı bulması için bir yol, yöntem vardır. Bütünüyle dolaysız kestirme bir yoldur bu. Eğer elli yaşlarında bir erkek üçer gün aralıkla boşalma sonucu yorgunluk, halsizlik hissediyorsa boşalmayı haftada bire indirmelidir. Eğer haftada bir de çok gelir, gene yorgunluk hisseder ve eski gücünü kazanması için bir kaç gün geçmesi gerekirse iki boşalma arasındaki aralığı biraz daha' arttıracaktır. Ne zaman boşaldıktan sonra kendini kıvanç ve erinç içinde mutlu hissederse o zaman boşalma için uygun aralığı bulduğunu anlamış olur. Boşaldığı zaman kendini daha güçsüz değil, daha güçlü; kafeste bir kanarya gibi değil, göklere yükselen bir atmaca gibi hissetmelidir. Ancak şunu aklından 'çıkarmamalıdır. Ne var ki, ne aralıkla brazzers boşalma Kuşkusuz bir kimse ters yönde de aşırılığa gidebilir ve yeteri kadar boşatmayabilir. Bu bir sağduyu sorunudur. Boşalmayı denetlemesini öğrenen hemen herkes erbezi torbasında, erkeklik bezlerinde (hayalar) bir gerginlik, bir huzursuzluk, zorlanma duyumsayacak-tır. Eğer üç sevişmeden biri boşalmayla sonuçlanıyor ,gene de huzursuzluk zorlanma duyumu sürüyorsa olasılıkla bu bir kuruntudan başka bir şey değildir. Buna karşın bir haftadan beri günde bir iki kez sevişiyor da boşalmıyor ve erkeklik bezlerinde bir basınç, bir zorlanma duyumsuyorsa, eh!.. Boşalmanın zamanının gelmiş olduğu düşünülebilir. Pek seyrek olarak yorgunluk, bezginlik duyumu çok fazla boşalmanın değil de çok az boşalmanın belirtisi de olabilir. Eğer birkaç hafta boşalmadıktan sonra bu belirtiler ortaya çıkarsa o zaman iki boşalma arasındaki ara biraz azaltılmalıdır. Hiç kimse iki boşalma arasında bırakılması gerekli aralık konusunda katı bir kurala kendisini tutsak etmemeli*ve kendisini böyle bir kuralı kesinkes izlemek zorunluğunda saymamalıdır. Bu aralık çoğu kez insanın dışında olan etkenlere bağlı olabilir. Eğer bir kimse bir hafta boyunca çok sıkı çalışma zorunda kalmışsa boşalmaya fazla gerekseme duymayabilir. Buna karşın tatildeyse, kendini iyice gevşetmişse daha çok boşalma isteği duyabilir. Boşalmanın denetimini öğrenmeye başladığınız ilk dönemlerde erkeklik bezlerinizde (hayalar) bir gerilme, zorlanma hissediyorsanız kendinizi kaygıya kaptırmanız için hiçbir neden yoktur. Pek çok erkek bu aşamada korkuya kapılıp çabalarını sürdürmekten vazgeçerler. Boşalmanın denetimi tıpkı öteki beceriler gibi bir beceridir. Bu konuda ustalaşmak, etkinlik kazanmak için bir süre çalışmak gereklidir. Bir kez tam olarak ustalaşıp beceri kazanıldı mı beden kendini ona göre ayarlayacak bu uygulama dünyanın en doğal en zorlamasız şeyi olacaktır.

Kategorileri :Güvenlik Kontrolü : 3 + 1 kaç eder ?


porno mobil porno porno izle porno sex izmir bayan escort
Load Time (S) : 0.129586